dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Aktualności
Stypendium za wyniki w nauce za rok szkolny 2016/2017 - jak, gdzie, kiedy?

Gdzie złożyć wniosek?
  • wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielgomłynach;
  • wniosek w imieniu ucznia składają rodzice (opiekun prawny, przedstawiciel ustawowy ucznia) lub dyrektor szkoły do której uczeń uczęszcza.

Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium?
  • wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendium, należy składać do 31 lipca 2017r.;
  • jeżeli wniosek wraz z pełną dokumentacją zostanie złożony po terminie - nie będzie rozpatrywany;
  • wniosek nie spełniający warunków określonych w § 3 Regulaminu przyznawania stypendium – nie będzie rozpatrywany.

Kiedy nastąpi wypłata?
  • wypłata stypendium za wyniki w nauce nastąpi w dniu 07 sierpnia 2017r. w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy zgodnie z informacją podaną we wniosku o przyznanie stypendium;
  • o udzieleniu stypendium zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.

Szczegóły w:

Uchwała Nr XXIV/85/2016 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów publicznego gimnazjum, dla których Gmina Wielgomłyny jest organem prowadzącym” - pobierz
« powrót