dzisiaj jest: 22 października 2018. imieniny: Halki, Filipa, Przybysława
wersja polska 
Aktualności
Ogłoszenie o naborze nr 4/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

     OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017    

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:

od dnia 30.06.2017 r. do dnia 14.07.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Realizowany przez: Budowa lub przebudowa obiektów kulturalnych w Krzętowie, Kruszynie,   Smardzewicach, Pratkowicach, Karczowie.

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu:
  • do 70 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  • 63,63 % kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;
  • do 100 % kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD.

Wysokość pomocy:
  • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  • Wysokość pomocy przyznawana na jedną operację nie może przekroczyć 300 000,00 zł.
  • Ww. przepisów nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
  • Całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.
Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 200 000,00 zł.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem
http://dolinapilicy.pl/index.php?readmore=718
« powrót