dzisiaj jest: 16 stycznia 2018. imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
wersja polska 
Aktualności
Ogłoszenie o naborze nr 8/2017/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"


OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków:
od dnia 27.11.2017 r. do dnia 11.12.2017r.
(od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00)

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie Dolina Pilicy
ul. św. Antoniego 55
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Zakres tematyczny operacji:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
- wyposażenie lub doposażenie lokalnych twórców
- budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dzidzictwa kulturowego

Limit dostępnych środków w ramach projektu grantowego: 125 668,00 zł
Wartość kwoty grantu: 5 tys. - 50 tys. zł (w tym koszty niekwalifikowalne)

Pomoc ma formę refudacji 100% kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez grantobiorcę (możliwość zaliczkowania w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych.

Szczegóły na stronie internetowej Stowarzyszenia Dolina Pilicy pod linkiem
http://www.dolinapilicy.pl/index.php?readmore=751
« powrót