dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Aktualności
Ogłoszenie o konsultacjach

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Wielgomłyny

zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność na terenie Gminy Wielgomłyny, do konsultacji projektów uchwał w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018r.

Konsultacje będą trwały od 29 listopada 2017 r. do 14 grudnia 2017r.

Projekty uchwał przedstawione zostaną organizacjom podczas spotkania bezpośredniego, zorganizowanego w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy w Wielgomłynach, ul Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny.

Propozycje i uwagi na piśmie prosimy zgłaszać bezpośrednio na spotkaniu lub do dnia 14 grudnia 2017 r. włącznie na adres e-mail urzad@wielgomlyny.pl.

Formularz opinii jest dostępny w załączniku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz siedzibie Urzędu Gminy w Wielgomłynach, ul Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny.

Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Po przeprowadzeniu bezpośredniego spotkania, oraz po wyznaczonym terminie składania uwag i propozycji sporządzany jest protokół zawierający temat konsultacji, przebieg dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.

Do pobrania:

- projekt uchwały - pobierz
- formularz zgłaszania opinii - pobierz
« powrót