dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Aktualności
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie radomszczańskim

Od 1 stycznia 2016 r. w Powiecie Radomszczańskim zapewnia się dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wynika to ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Jest to zadanie zlecone powiatom z zakresu administracji rządowej.

Pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą także (w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe) doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
 • przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
 • sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, w 2018 roku


Punkt nr 1, znajdujący się w następującej lokalizacji:
 • w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,
  97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22 – czynny:
  - poniedziałek w godzinach: 8:00 - 12:00,
  - wtorek w godzinach: 8:00 - 12:00,
  - środa w godzinach: 8:00 - 12:00,
  - czwartek w godzinach: 8:00 - 12:00,
  - piątek w godzinach: 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.

Punkt nr 2, znajdujący się w następującej lokalizacji:
 • w budynku Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku,
  97-500 Radomsko ul. Piastowska 21 – czynny:
  - poniedziałek w godzinach: 15:00 - 19:00,
  - wtorek w godzinach: 15:00 - 19:00,
  - środa w godzinach: 15:00 - 19:00,
  - czwartek w godzinach: 15:00 - 19:00,
  - piątek w godzinach: 15:00 - 19:00.
Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Punkt nr 3, znajdujący się w następujących lokalizacjach:
 • w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,
  97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1 – czynny:
  - poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
  - wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
  - środa: godz. 8:00 - 10:00.
 • w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach,
  97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1 – czynny:
  - środa: godz. 11:00 - 13:00,
  - czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
  - piątek: godz. 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 4, znajdujący się w następujących lokalizacjach:
 • w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku,
  97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50 – czynny:
  - poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
  - wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
  - środa: godz. 8:00 - 10:00.
 • w budynku Urzędu Gminy Ładzice,
  97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36 – czynny:
  - środa: godz. 11:00 - 13:00,
  - czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
  - piątek: godz. 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

Punkt nr 5, znajdujący się w następujących lokalizacjach:
 • w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu,
  97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15 – czynny:
  - poniedziałek: godz. 8:00 - 13:00,
  - wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
  - środa: godz. 8:00 - 10:00.
 • w budynku Urzędu Gminy Gidle,
  97-540 Gidle, ul. Pławińska 22 – czynny:
  - środa: godz. 11:00 - 13:00,
  - czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
  - piątek: godz. 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencka „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.
« powrót