dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Ogłoszenia o roztrzygnięciu konkursu
Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu PPWOW - 0241/2/10

OGŁOSZENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU PPWOW – 0241/2/10

 

PPWOW – 0241/2/10                                                                                           Wielgomłyny, dnia: 22.07.2010 r

W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP (ang. Community Participation In Procurement - udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl/ i na stronie internetowej gminy Wielgomłyny:http://www.wielgomlyny.pl/, oraz Zarządzenie Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 8/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w imieniu Gminy Wielgomłyny informuję, że w wyniku oceny złożonych ofert na:

Zaproszenie do składania ofert tj. na świadczenie usług integracji społecznej na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin mających na celu stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej dokonanej w dniu 22 lipca 2010 roku przez członków Gminnej Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 8/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, Wójt Gminy Wielgomłyny dokonał wyboru ofert.

W ramach Zaproszenia wybrana została następująca oferta złożone przez:

GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WIELGOMŁYNACH

Oferta spełniła wymogi formalne oraz kryteria oceny technicznej są zgodne z zakresem zamawianych usług i warunkami realizacji określonymi w pkt 4 i pkt 6 ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.

 

 

 

 

 

Wielgomłyny, dnia: 22.07.2010r.

97-525 Wielgomłyny ul. Radomszczańska 8.

 

UZASADNIENIE:

« powrót