dzisiaj jest: 18 grudnia 2018. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
wersja polska 
Dotacja na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielgomłyny na lata 2016 – 2020”.

W dniu 29.09.2016 r. podpisana została umowa dotacji nr 435/BN/D/2016 pomiędzy Gminą Wielgomłyny a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wielgomłyny na lata 2016 – 2020”.

Plan jest współfinansowany w wysokości nie wyższej niż 50% wartości kosztu całkowitego zadania przez WFOŚiGW w Łodzi w ramach działania Badania naukowe i ekspertyzy/Monitoring środowiska. Całkowita wartość zadania to: 14 760,00 zł. Wartość dofinansowania z WFOŚiGW wyniesie: 7 380,00 zł.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno -energetycznego:
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
« powrót