dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Aktualności z prac komisji
„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"

Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne"

Nasza gmina, jako jeden z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne".

Organizatorem kampanii jest Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedsięwzięciu patronuje m.in. Senat RP, Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Włączając się w tę kampanię chcemy zachęcić każdego mieszkańca naszej gminy do oceny własnego modelu picia oraz do odpowiedzi na pytanie - Czy moje picie jest bezpieczne? Chcemy ostrzec przed zagrożeniami, jakie mogą pojawić się w związku z piciem alkoholu. Pokażemy też, w jaki sposób przeliczać ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekraczać granicy picia o niskim ryzyku szkód.

Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napojów alkoholowych - także do tych, którym wydaje się że piją niewiele. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu. Z badań przeprowadzonych przez PRPA wynika, że populacja osób pijących ryzykownie i szkodliwie kształtuje się w Polsce na poziomie ok. 4 mln i jest tym samym ponad cztery razy większa niż populacja osób uzależnionych od alkoholu (szacowana na ok. 863 tys.).

Na potrzeby kampanii przygotowano:   plakaty, ulotki edukacyjne, książki i broszury. Z informacją o konieczności monitorowania własnego wzoru picia chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Gminy. Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że alkohol jest trzecim czynnikiem ryzyka powodującym choroby i zgony ludzi na świecie (po nadciśnieniu tętniczym i nikotynie), a region europejski jest największym producentem i konsumentem napojów alkoholowych. Ponad 60 typów różnego rodzajów chorób ma związek z alkoholem. Badania CBOS  pokazują, że w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp dotyczący piwa jako najmniej szkodliwego napoju alkoholowego. Tymczasem wypijając szklankę piwa (250 ml), lampkę wina (100 ml) lub kieliszek wódki (30 ml) wprowadzamy do organizmu taką samą ilość alkoholu etylowego. Celem kampanii nie jest nakłanianie do całkowitej abstynencji (choć ta w przypadku niektórych osób, np. młodzieży i kobiet w ciąży czy, kierowców jest konieczna), ale pokazanie, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są granice tego ryzyka.

W Polsce spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca wzrosło w ostatnich 10 latach z 7,02 l  do 9,21 l . (dane GUS).

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny został skierowany do młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej powstała strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, że najbardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie abstynencji. Do szkół przekazany został, przygotowany przez PRPA, scenariusz wywiadówki dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych. Ponadto placówki te otrzymały materiały edukacyjne pod hasłem „Nie, bo tak", adresowane do młodych ludzi
« powrót