dzisiaj jest: 15 grudnia 2018. imieniny: Nina, Celina, Walerian
wersja polska 
Gospodarka odpadami
Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

      Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wielgomłyny, powinni uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9 c Ustawy z 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622). Wymagane dokumenty to:
- wniosek o wpis,
- oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w kwocie 50,00 zł (w przypadku zmiany we wpisie 25,00 zł), nr rachunku: BSZP O/Wielgomłyny588973 0003 0030 0030 0491 0011.


    Dokumenty w/w można pobrać poniżej:
-  warunki wpisu do rejestru działalności regulowanej - pobierz
-  wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej - pobierz
-  wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej - pobierz
-  oświadczenie o spełnieniu wymaganych warunków - pobierz
« powrót