dzisiaj jest: 18 grudnia 2017. imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
wersja polska 

Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej
      Przedsiębiorcy, którzy chcą ubiegać się o prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wielgomłyny, powinni uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9 c Ustawy z 13 września 1996 r  ...więcej
2014-05-27 10:35:22


Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
    Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne  ...więcej
2014-02-14 11:23:05


Nabór wniosków na usuwanie azbestu
Urząd Gminy w Wielgomłynach uprzejmie informuje, że w związku z możliwością pozyskania dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW w Łodzi, osoby zainteresowane demontażem i utylizacją wspomnianych wyrobów mogą do końca kwietnia  ...więcej
2014-01-30 13:08:36


Harmonogram zbiórki odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych w 2014r.
  Miejscowości: Odrowąż, Maksymów, Bogusławów, Myśliwczów, Myśliwczów Kol., Kubiki, Karczów, Popielarnia, Wola Kuźniewska, Zacisze, Niedośpielin: MIESIĄC DNI WYWOZU odpady niesegregowane (zmieszane) odpady segregowane (worek niebie  ...więcej
2013-12-16 10:45:29


Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Do pobrania:- deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz - ankieta - zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków - pobierz   ...więcej
2013-07-30 14:32:44


W miesiącu sierpniu dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych
Zbiórka będzie odbywać się zgodnie z poniższym harmonogramem Miejscowości: Maksymów, Bogusławów, Zacisze, Popielarnia, Wola Kuźniewska, Odrowąż, Niedośpielin, Kubiki, Karczów, Myśliwczów, Myśliwczów Kolonia: MIESIĄC DNI WYWOZU   ...więcej
2013-07-12 12:55:42


Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych w miesiącach lipiec-grudzień 2013 roku
    Urząd Gminy w Wielgomłynach uprzejmie informuje, że po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wielgomłyny, odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie zajmowała się firma P.H.U.  ...więcej
2013-06-24 15:03:47


Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych
SEGREGACJA ODPADÓW TO OCHRONA  ZASOBÓW NATURALNYCHI OSZCZĘDNOŚĆ WASZYCH PIENIĘDZYWójt Gminy Wielgomłyny  informujeOd 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru stałych odpadów komunalnych. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obo  ...więcej
2013-02-18 08:57:41


Konsultacje społeczne
Zarządzenie Nr 0050.73.2012 WÓJTA GMINY WIELGOMŁYNYz dnia 15 listopada 2012 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielgomłyny. Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy  ...więcej
2012-11-19 13:07:25


Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa), która zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto ustawa ustanawia nowe zasady finansowania, odbier  ...więcej
2012-09-13 12:09:50

Pokazano 11 - 20 z 20
poprzednie