Logo Gmina Wielgomłyny Wójt Gminy mgr Bogumiła Dyktyńska

Z wami zmieniamy łódzkie

Projekty współfinansowane z budżetu
Samorządu Województwa Łódzkiego
 
 
 
 
 
    W dniu 14 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi zostały podpisane trzy umowy o przyznanie pomocy finansowej Gminie Wielgomłyny w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:


1. Sołectwo Wielgomłyny – Projekt pn.: „Siłownia zewnętrzna w miejscowości Wielgomłyny – aktywne miejsce spotkań”

W ramach projektu planowany jest zakup i montaż następujących urządzeń:
a) siłownia zewnętrzna składająca się z 4 elementów,
b) ławek, kosza i stojaka na rowery,

Siłownia zewnętrzna oraz miejsce odpoczynku dla mieszkańców będzie swoistym międzypokoleniowym centrum aktywności, miejscem spotkań zarówno dzieci i młodzieży, jak również osób starszych, które mogą aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Przyczyni się to do aktywnego spędzania czasu wolnego różnych grup wiekowych, integracji społeczności lokalnej oraz propagowania zdrowego trybu życia. Ponadto umożliwi mieszkańcom rozwój inicjatyw lokalnych, zwiększy bezpieczeństwo bawiących się dzieci, młodzieży i osób starszych oraz podniesie walory estetyczne miejscowości. Zrealizowanie ww. projektu da mieszkańcom impuls i możliwości do zmiany stylu życia na zdrowszy. Stwarzając doskonałe warunki do uprawiania sportu praktycznie w miejscu zamieszkania umożliwimy wszystkim mieszkańcom czerpanie korzyści z dobrodziejstw, jakie daje aktywność ruchowa.

Całkowita wartość projektu to 14 281,97 zł brutto, w tym wnioskowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wynosi 5 000,00 zł, wkład własny gminy to 9 281,97 zł.

2. Sołectwo Niedośpielin Projekt pn.: „ Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedośpielinie”

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Niedośpielin. Polepszenie warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich w Niedośpielinie, co wpłynie pozytywnie na organizowanie spotkań mieszkańców, zwłaszcza w porze letniej. Będzie to miejsce spotkań w którym mieszkańcy i organizacje działające na terenie wsi będą mogły się spotkać, bawić czy dokształcać.
 
Zadanie polegało będzie na wyposażeniu działającej świetlicy wiejskiej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez zakup 5 stołów, 50 krzeseł i 1 biurka . Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu na terenie obiektu swój wolny czas spędzać będą mogły wszystkie chętne osoby, głównie tutejsi mieszkańcy, a w szczególności dzieci i młodzież oraz osoby biorące udział w organizowanych imprezach kulturalnych.

Planowany koszt realizacji projektu to 8 650,00 zł brutto, z czego kwota dotacji 5 000,00 zł, a środki własne gminy to 3 650,00 zł.

3. Sołectwo Zagórze – Projekt pn.: „Wyposażenie kuchni w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach filia w Zagórzu sposobem pogłębiania integracji mieszkańców wsi”

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu życia na wsi, rozwoju kultury lokalnej oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturowych, co wpłynie na uatrakcyjnienie miejscowości oraz większą integrację mieszkańców i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej. Natomiast zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych, integracja społeczności wiejskiej oraz kultywowanie tradycji lokalnych i promocja lokalnych walorów przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocni ich więzi z miejscem zamieszkania.

Zakup odpowiedniego doposażenia zaplecza kuchennego przyczyni się do rozwoju aktywności społeczności lokalnej poprzez zwiększoną ofertę na sposoby spędzania wolnego czasu i organizowania zajęć w świetlicy.

Planowany koszt realizacji projektu to 8 697,00 zł brutto, z czego kwota dotacji 5 000,00 zł, a środki własne gminy to 3 697,00 zł.

Realizacja projektów przyczyni się do promocji miejscowości, gminy i całego województwa.

 

 

Wójt gminy zaprasza

Przyjęcia interesantów:

wtorek godz. 10.00 - 16.00

Urząd Gminy w Wielgomłynach

ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny
tel.: 44 787-10-87
fax: 44 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.